Maafushi Wahoo Fishing Charters

Maafushi Wahoo Fishing Charters

Best Wahoo Fishing Charters in Maafushi

Maafushi: 38 fishing charters available
Excellent
4.8 / 5
(35 reviews)
Malé
 Instant Confirmation
trips from $599
Excellent
5.0 / 5
(1 review)
Malé
 Instant Confirmation
trips from $450
Malé
 Instant Confirmation
trips from $900
Malé
 Instant Confirmation
trips from $650
Malé
 Instant Confirmation
trips from $600
Malé
 Instant Confirmation
trips from $850
Malé
 Instant Confirmation
trips from $100
Excellent
5.0 / 5
(9 reviews)
Malé
 Instant Confirmation
trips from $495

What anglers said about Wahoo Fishing in Maafushi

Fish Species Similar to Wahoo in Maafushi